ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ SEO

Το SEO μπορεί να είναι αρκετά πολύπλοκο, έως πολύ απλό.

Με απλά λόγια είναι η βελτιστοποίηση ιστοσελίδων για μηχανές αναζήτησης και  χρησιμεύει σε αρκετά πράγματα.
SEO (search engine optimization) είναι, η διαδικασία βελτιστοποίησης μιας ιστοσελίδας με σκοπό την κατάταξη της σε υψηλότερες θέσεις, κατά την παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας μέσω μηχανών αναζήτησης.
Ο ευκολότερος τρόπος εύρεσης μια ιστοσελίδας είναι μέσω των μηχανών αναζήτησης (πχ. Google), χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες λέξεις ή φράσεις κλειδιά (keywords). Αυτές μπορεί να είναι το όνομα μιας εταιρείας (π.χ. Quick Food), η κατηγορία υπηρεσιών (π.χ. κατασκευή ιστοσελίδων), κάποιο συγκεκριμένο προϊόν κ.τ.λ.
Στην κορυφή των αποτελεσμάτων θα διαπιστώσετε ότι εμφανίζονται οι ιστοσελίδες που έχουν μεγαλύτερη συνάφεια ως προς τη συγκεκριμένη λέξη ή φράση κλειδί. Όλα αυτά θα σας τα εξηγήσουμε από κοντά.